Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Samverkansledare för tjänstedesign på unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Svalöv

Processägare: Social sektor, Svalövs kommun
Samverkansparter: 
Uppdragsperiod: 2020-12-01-2021-11-30
Kontakt: Dalibor Vasic 0418-415274

Att tjänstedesigna enligt Innovationsguiden på unga vuxna som varken arbetar eller studerar för att skaffa sig en fördjupad förståelse för UVAS som behovsgrupp och utifrån detta utarbeta samsyn och handlingsplan för resursintegrering och utvecklingsinsatser.

Samverkansutvecklare på vuxenpsykiatrin med psykiatrisk inriktning i Landskrona Svalöv för unga vuxna

Processägare: Vuxenpsykiatrin i Landskrona Svalöv, Region Skåne.
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Landskrona stad, Svalövs kommun.
Uppdragsperiod: 2020-08-01-2021-07-31
Kontakt: Ylva Skagert Hellendal 072-4670577

Uppdraget handlar om finansiering av en samverkansutvecklare som ska jobba med uppsökande verksamhet till de verksamheter i Landskrona och Svalöv där unga vuxna med psykisk ohälsa befinner sig. Uppdraget ska fokusera på övriga uppdrag för unga som vi finansierar samtidigt som den uppsökande verksamheten ska leda till identifiering av nya samverkansinsatser.

Samverkansresurs på Arbetsförmedlingen med fokus på unga vuxna i Landskrona Svalöv

Processägare: Arbetsförmedlingen Nordvästra Skåne.
Samverkansparter: Försäkringskassan, Region Skåne, Landskrona stad, Svalövs kommun.
Uppdragsperiod: 2020-08-15-2021-06-30
Kontakt: Sven Yngve Persson 010-4880634

Uppdraget handlar om att finansiera en handläggare på heltid under ett års tid som ska bygga samverkansrutiner med de andra FINSAM-parterna där unga vuxna förekommer men även handlägga ärenden. Resursen kommer ingå i FINSAM:s innovationsteam och därigenom bidra till att utveckla den kunskap som krävs för att bygga hållbara samverkansstrukturer.

Rätt Insats

Processägare: Ekonomiskt bistånd, Individ- och familjeförvaltningen Landskrona Stad
Primära samverkansparter: Försäkringskassan
Övriga samverkansparter: Vårdcentraler inkl. allmän.psyk.mott, psykosavd. samt Arbetsförmedlingen i Landskrona stad.
Målsättning: Att individer som uppbär försörjningsstöd vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av ohälsa/sjukdom utan rätt till sjukpenning, ska erhålla rätt insats-/ ersättning och på så sätt minska ledtider.
Metod: Utveckla en lokal samverkansmodell för målgruppen där individens behov av stöd och insatser står i fokus.
Finansiering: 2018-04-01-2021-04-01
Kontakt: Pia Sonesson 0418-470210

F-ACT

Processägare: Allmänpsykiatrin, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun
Målsättning: Att etablera ett tvärsektoriellt F-ACT-team som ska organisera vård och stöd utifrån den enskildes behov med hjälp av både psykiatriska och sociala insatser.
Metod: Att utveckla en hållbar samverkansstruktur som arbetar utifrån en uppgjord planering och tillhandahåller samlade insatser.
Finansiering: 2019-04-01-2022-12-31
Kontakt: Christel Norrud 042-4062710

För mer information, kontakta förbundschef Martina Bach på martina.bach.finsam@landskrona.se eller 0733-47 33 08.