Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Genomlysning av unga vuxna med psykisk ohälsa i Landskrona

Processägare: FINSAM i samarbete med vuxenpsykiatrin och socialtjänsten i Landskrona Stad

Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2023-06-30

Kontakt: Martina Bach, martina.bach.finsam@landskrona.se

Genomlysningen tar sin utgångspunkt på vuxenpsykiatrin i Landskrona med intervjuer av unga vuxna samt de verksamheter som kommer i kontakt med dem och som ska tillhandahålla ett samordnat stöd. Hur ser behoven ut, vilka insatser finns och hur kända är dessa för alla involverade parter? Hur säkerställs parallellitet, arbetsmarknadsfokus och insatser utan uppehåll? Vad görs redan som är bra? Vad kan göras bättre?