Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Tjänsteinnovation i Karlslund

Processägare: Stadsledningsförvaltningen, Landskrona Stad

Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2024-03-31

Kontakt: Pernilla Anderberg, pernilla.anderberg@landskrona.se

Uppdraget handlar om att lära och pröva ett tjänsteinnovativt arbetssätt över förvaltningsgränserna kring stärkt folkhälsa i Karlslundsområdet i Landskrona. Målbilden är effektiv resursintegrering där såväl medborgare som medarbetare och externa presumtiva aktörer involveras i värdeskapandet i högre utsträckning än tidigare.