Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Genomlysning av offentligt skyddade anställningar (OSA) i Landskrona Stad

Processägare: Genomlysning av offentligt skyddade anställningar (OSA) Landskrona

Uppdragsperiod: 2023-01-01 – 2023-03-31

Kontakt: Martina Bach, martina.bach.finsam@landskrona.se

 Uppdraget handlar om att tillsammans med en extern oberoende resurs undersöka och kartlägga anställningsformen OSA, målgruppens behov, förförståelsen och kunskapen hos involverade aktörer samt ta fram en bild av befintlig samverkansstruktur. Föruppdraget tar sikte på att klargöra nuläge samt ge förslag på vad kommunen bör göra för att nå samsyn och effektiv resursintegrering kring OSA.