Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

FACT-resurs på OMS för intern och extern samordning

Processägare:                             Omsorgsförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod:                       2022-02-01 – 2022-12-31
Kontakt:                                        Fredrik Rasmussen mail: fredrik.rasmussen@landskrona.se

 

Uppdraget bygger på ett befintligt samverkansprojekt mellan psykiatrin och kommunerna i nordvästra Skåne kring FACT-team. Kopplat till de befintliga kommunala samordnarna som vi redan finansierar på individ- och familjeförvaltningen (IoF) vill förbundet även stödja omsorgsförvaltningen med en intern FACT-resurs. Resursen ska utbilda sig i FACT och tillsammans med samordnarna på IoF bygga upp en struktur för resursintegrering mellan förvaltningarna samt med psykiatrin.