Vi bygger kunskapande relationer för en bättre välfärd

FINSAM Landskrona Svalöv

Utforska

Vi tar reda på faktiska behov av insatser genom en övergripande kartläggning och behovsanalys som görs varje år. Här kommer alla vår medlemsparter till tals om vilka behovde ser är som störst just nu. Därefter intervjuar vi medborgare som är i behov av att verksamheterna samarbetar bättre för att kunna ge ett samlat stöd.

Finansiera

När behoven är utforskade tar vi fram en uppdragsbeskrivning med förslag på FINSAM-finansiering tillsammans med den verksamheten det gäller. FINSAM:s styrelse fattar sedan beslut om uppdraget ska beviljas medel eller inte.

Stödja

FINSAM stödjer aktivt uppdraget från det att det skrivs fram till det att det slutredovisas. Här erbjuder vi verksamheten kontinuerligt uppdragsledarstöd, ledningsstöd för resursintegrerad utveckling samt kontaktytor med andra parter som möter medborgaren.

Vad chefer hos våra medlemmar säger

AKTUELLT

GULDLÄNKEN 2021

Årets samverkanspris gick i år för första gången till en av våra medlemsparters chefer, Hanna Åstrand, enhetschef för Arbete, Integration och Välfärd på Svalövs kommun! En märkbart överraskad Hanna deltog på förbundets styrelsemöte i tron om att hon var där för att tillsammans med sin medarbetare Dalibor Vasic berätta om utvecklingen i det finsamfinansierade uppdraget.
Skogsbygd_Tranerödsmosse Söderåsen
drahomir-posteby-mach-D3HCfdMO4rc-unsplash

OM OSS

Vi är en kunskapande arena för samverkan som erbjuder möjligheter att utveckla nya och förstärka befintliga samverkansstrukturer

Genom de gemensamma resurser som finns i samordningsförbundet kan parterna testa nya arbetssätt och funktioner som möjliggör smartare och effektivare sätt att stödja individer – såväl förebyggande som avhjälpande.
årets uppdrag
intervjuer med unga vuxna
års erfarenhet av resursintegrering

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

Följ oss på våra sociala medier för att ta del av alla våra senaste nyheter.
photo-1554746532-17e04f6b0d2d
Screenshot_2020-12-09 J G Ingenjörsbyrå ( jochg_) • Foton och videoklipp på Instagram(1)
photo-1597057307565-5905858b0512
photo-1597090331712-3ddf682a3819
photo-1604332730917-56d20ad7a7f8