FINSAM Landskrona Svalöv

Stärkt samverkan för en hållbar välfärd och fler rehabiliterade invånare i sysselsättning
Väg

OM OSS

Vi är en kunskapande arena för samverkan som erbjuder möjligheter att utveckla nya och förstärka befintliga samverkansstrukturer

Genom de gemensamma resurser som finns i samordningsförbundet kan parterna testa nya arbetssätt och funktioner som möjliggör smartare och effektivare sätt att stödja individer – såväl förebyggande som avhjälpande.