Vi bygger kunskapande relationer för en bättre välfärd

FINSAM Landskrona Svalöv

Utforska

Vi tar reda på faktiska behov av insatser genom en övergripande kartläggning och behovsanalys som görs varje år. Här kommer alla vår medlemsparter till tals om vilka behov de ser är som störst just nu. Därefter intervjuar vi medborgare som är i behov av att verksamheterna samarbetar bättre för att kunna ge ett samlat stöd.

Finansiera

När behoven är utforskade tar vi fram en uppdragsbeskrivning med förslag på FINSAM-finansiering tillsammans med den verksamheten det gäller. FINSAM:s styrelse fattar sedan beslut om uppdraget ska beviljas medel eller inte.

Stödja

FINSAM stödjer aktivt uppdraget från det att det skrivs fram till det att det slutredovisas. Här erbjuder vi verksamheten kontinuerligt uppdragsledarstöd, ledningsstöd för resursintegrerad utveckling samt kontaktytor med andra parter som möter medborgaren.

Vad medarbetare hos våra medlemmar säger

Väg

OM OSS

Vi är en kunskapande arena för samverkan som erbjuder möjligheter att utveckla nya och förstärka befintliga samverkansstrukturer

Genom de gemensamma resurser som finns i samordningsförbundet kan parterna testa nya arbetssätt och funktioner som möjliggör smartare och effektivare sätt att stödja individer – såväl förebyggande som avhjälpande.