Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Kompetensutveckling HBTQI i Landskrona stad

Processägare: Omsorgsförvaltningen och Kulturförvaltningen i Landskrona

Uppdragsperiod: Hösten 2023 och våren 2024

Kontakt: Marie Eweo marie.eweo@landskrona.se

Forskning visar att psykisk ohälsa är mycket vanligare bland hbtqi-personer än befolkningen i allmänhet. Autism och annan neuropsykiatrisk problematik är vanligare bland personer som söker könsbekräftande vård och autistiska drag och könsdysfori förekommer inte sällan hos samma personer. FINSAM har genom tidigare finansierade uppdrag och tillsammans med omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen uppmärksammat att HBTQI-personer är en grupp som upplever en utsatthet i sin tillvaro. Därför finansierar vi kompetenshöjande insatser för ett stort antal chefer och medarbetare som på olika sätt kommer i kontakt med dessa personer.