Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Samordning BIP och stöd av sysselsättningsplatser i Svalöv

Processägare:                    Social sektor, Svalövs kommun
Uppdragsperiod:               2022-03-01 – 2023-03-01
Kontakt:                             Dalibor Vasic mail: dalibor.vasic@svalov.se

 

Uppdraget handlar om att erbjuda social sektor i Svalöv medel för att implementera BIP-metoden för de som står långt fram arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd samt samordning gällande sysselsättningsplatser hos det lokala föreningslivet. Uppdragsbeskrivningen bygger på insikter och lärdomar hämtade från tidigare finansierade föruppdrag och uppdrag i Svalövs kommun.