Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Utveckling och samordning av BIP-grupp i Svalöv

Processägare: Social sektor, Svalövs kommun

Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2024-12-31

Kontakt: Madeleine Carlestam, madeleine.carlestam@svalov.se

Uppdraget är en vidareutveckling av den BIP-process om finansierats under 2022 och handlar om metodutveckling av intern resursintegrering för individer i behov av samordnat stöd och sysselsättningsplatser. De verksamheter vars medarbetare är aktuella för koordinering och som ska ingår i BIP-gruppen är ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsenheten och öppna insatser/socialpsykiatrin. Klienterna som ska ges samordnat stöd genom BIP-gruppen kan vara aktuella hos en eller flera av ovan nämnda verksamheter.