GDPR

Hur vi behandlar personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller nya regler inom EU för hur personuppgifter ska behandlas. Reglerna samlas i den nya dataskyddsförordningen GDPR , som framför allt syftar till att stärka integritetsskyddet för enskilda individer.

Samordningsförbundet Landskrona Svalöv (organisationsnummer 222000-2733) är personuppgiftsansvarig.

För samordningsförbundet är det nödvändigt att hantera och lagra relevanta person- och kontaktuppgifter för att kunna arbeta effektivt och lagenligt med samordningsförbundets medelstilldelning, utbetalningar, ansökningar, beslutsprocesser och revision.

Om du som samverkanspart inom Samordningsförbundet Landskrona Svalöv erhåller finansiering av insatser, medverkar på samordningsförbundets möten antingen som ledamot eller tillfällig besökare lagras dina personuppgifter för den tid förbundet är ålagd att spara materialet utifrån gällande beslut, lagstiftning, arkivering och revision.

Samordningsförbundet lämnar vidare nödvändiga personuppgifter till vår utförare av ekonomi och redovisningstjänsten samt till berörda myndigheter såsom Skatteverket, revisorer samt sakkunniga biträden m.fl.

Dataskyddsombud

Samordningsförbundet Landskrona Svalöv är skyldig at utse dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Förbundet har anmält Security solution som dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataskyddsombudet är den person som har särskilt ansvar för at se till at dataskyddslagslagstiftningen efterföljs.’

Har du frågor eller funderingar vänligen kontakta förbundschefen.
(www.imy.se)