Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Varför väljer inte fler svalövsbor studier vid arbetslöshet?

Processägare: FINSAM i samarbete med Svalövs kommun och Arbetsförmedlingen

Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2023-08-30

Kontakt: Madeleine Eregård, madeleine.eregard@svalov.se

Föruppdragets fokus är att lyssna in arbetslösa medborgares syn på utbildning som en väg mot arbete. Vad är det som gör att många väljer bort den här möjligheten? Vad skulle krävas för att man som arbetslös skulle vilja gå på Yrkesvux eller en arbetsmarknadsutbildning? Föruppdraget ska även lyssna in dem som går eller har avslutat studier vid Yrkesvux eller en arbetsmarknadsutbildning. Vad var det som gjorde att de valde att påbörja studier, hur upplevde de sin studietid och har det lett till arbete?