Om oss

FINSAM - Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv

Om FINSAM

Förbundet bildades 2009 och består av parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Svalövs kommun och Landskrona Stad. Verksamheter som är aktuella för finansiell samordning hos dessa parter är utbildningsförvaltningar, socialtjänst, omsorgsförvaltningar, primärvårdsenheter och psykiatri.

Förbundets leds av en styrelse där varje medlemspart är representerad. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef som tillsammans med medarbetare hos parterna identifierar samordningsbehov och utformar uppdrag utifrån en årligen återkommande kartläggning och behovsanalys. Detta förarbete görs utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv där vi lägger fokus på de möjliga värden som kan skapas när medborgaren använder sig av och interagerar med våra parters tjänster. Hur utformar vi tjänster och samordnar dem så att det blir bättre för medborgaren?

Styrelsen 2023-2026

Aase Jönsson, ordförande                     Svalövs kommun

Torbjörn Brorsson, vice ordförande    Landskrona stad

Margareta Johansson                             Region Skåne

Tobias Moberg                                        Försäkringskassan

Peter Mauritzson                                    Arbetsförmedlingen

Ersättare:

Eva Örtegren                                           Landskrona stad

Anneli Persson                                     Svalövs kommun

Mecide Özer                                           Region Skåne

Michael Johnsson                                  Försäkringskassan

Gunilla Ljungner                                    Arbetsförmedlingen

Vår verksamhetsidé

Samordningsförbundet Landskrona Svalöv är en kunskapande arena för samverkan som erbjuder möjligheter att utveckla och förstärka befintliga samverkansstrukturer mellan parterna. Genom de gemensamma resurser som finns i förbundet kan parterna testa nya arbetssätt och funktioner som möjliggör effektivare sätt att stödja individer – såväl förebyggande som avhjälpande.

Samordningsförbundets finansiering av insatser görs med utgångspunkt i en årligen genomförd kartläggning och behovsanalys. Utifrån dessa behov fattar styrelsen beslut om prioriterade områden för uppdrag som tas fram tillsammans med berörda parter med ambitionen att skapa förutsättningar för tjänsteinnovation. Vårt fokus är att göra användarsituationen bättre oavsett vilka av parterna man som användare är i kontakt med. De uppdrag som finansieras av samordningsförbundet ska i den mån det är möjligt bemannas med befintlig personal för att säkerställa att ny kunskap stannar kvar i de verksamheter som användaren kommer i kontakt med.