Om oss

FINSAM - Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv

Om FINSAM

Förbundet bildades 2009 och består av parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Svalövs kommun och Landskrona Stad. Verksamheter som är aktuella för finansiell samordning hos dessa parter är utbildningsförvaltningar, socialtjänst, omsorgsförvaltningar, primärvårdsenheter och psykiatri.

Förbundets leds av en styrelse där varje medlemspart är representerad. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef som tillsammans med medarbetare hos parterna identifierar samordningsbehov och utformar uppdrag utifrån en årligen återkommande kartläggning och behovsanalys. Detta förarbete görs utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv där vi lägger fokus på de möjliga värden som kan skapas när medborgaren använder sig av och interagerar med våra parters tjänster. Hur utformar vi tjänster och samordnar dem så att det blir bättre för medborgaren?

Vår verksamhetsidé

Genom utforskande av behov ta framinsatsertillsammans med våra parter som skapar förutsättningar att såväl finansiellt som kunskapande jobba tjänsteinnovativt med effektiv resursintegrering.