Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Ledningsstöd förändringsledning

Processägare: FINSAM Landskrona Svalöv

Uppdragsperiod: 2022-11-01 – 2023-12-31

Kontakt: Lina Jensen, lina.jensen@landskrona.se 

Konceptualisera och tillhandahålla vägledning utifrån teorier om förändringledning, tjänstelogik, samverkanledning samt beprövad erfarenhet av FINSAM Landskrona Svalövs arbetssätt.