Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Nätverksansvarig för rehab koordinatorerna i Landskrona Svalöv

Processägare:                Försäkringskassan
Uppdragsperiod:            2023-01-01 – 2023-12-31
Kontakt:                           Cecilia Stenfelt mail: cecilia.stenfeldt@forsakringskassan.se

Uppdraget handlar om att planera och kalla samman såväl rehab koordinatorer som handläggare på socialtjänst och Arbetsförmedlingen för erfarenhetsutbyte och kunskapande kring frågor som rör rehab, intygsförfarande och samordning.