Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

ScenÖresund – Förutsättningar för en kulturarbetsplats för individer i behov av arbetsträning eller praktik

Processägare: Daglig verksamhet, Omsorgsförvaltningen Landskrona stad i samarbete med Öresundsteatern

Uppdragsperiod: 2023-01-01 – 2023-03-31

Kontakt: Maria Nyborg mail, maria.nyborg@landskrona.se

Uppdraget handlar om att undersöka behov och förutsättningar för en kommunöverskridande kulturarbetsplats för personer med högfungerande autism och lindrig funktionsnedsättning. Föruppdraget siktar på att utveckla fördjupad kunskap och förståelse för teater som metod för arbetsträning, förutsättningar för samarbete med andra kommuner i familjen Helsingborg samt förutsättningar för samarbete med relevanta rehabiliterande aktörer.