Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Psykiatriresurs för BIP-implementering i Landskrona och Svalöv

Processägare:                     Vuxenpsykiatrin
Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2022-12-31
Kontakt:                             Josefine Mangbo mail: josefin.mangbo@skane.se

 

Uppdraget handlar om att stödja vuxenpsykiatrin med en resurs som sätter sig in i BIP-metoden och som på regelbunden basis kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. Resursen ska även förankra kommunernas BIP-utveckling in i den egna verksamheten och informera om utvecklingen för såväl ledning som medarbetare.