Maria Andersson

Processägare:                    Social sektor, Svalövs kommun Uppdragsperiod:               2022-03-01 – 2023-03-01 Kontakt:                             Dalibor Vasic mail: dalibor.vasic@svalov.se   Uppdraget handlar om att erbjuda social sektor i Svalöv medel för att implementera BIP-metoden för de som står långt fram arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd samt samordning gällande sysselsättningsplatser hos det lokala föreningslivet. Uppdragsbeskrivningen bygger …

Samordning BIP och stöd av sysselsättningsplatser i Svalöv Läs mer »

Processägare:                Försäkringskassan Uppdragsperiod:            2023-01-01 – 2023-12-31 Kontakt:                           Cecilia Stenfelt mail: cecilia.stenfeldt@forsakringskassan.se Uppdraget handlar om att planera och kalla samman såväl rehab koordinatorer som handläggare på socialtjänst och Arbetsförmedlingen för erfarenhetsutbyte och …

Nätverksansvarig för rehab koordinatorerna i Landskrona Svalöv Läs mer »