Maria Andersson

Processägare:                             Omsorgsförvaltningen, Landskrona Stad Uppdragsperiod:                       2022-02-01 – 2022-12-31 Kontakt:                                        Fredrik Rasmussen mail: fredrik.rasmussen@landskrona.se   Uppdraget bygger på ett befintligt samverkansprojekt mellan psykiatrin och kommunerna i nordvästra Skåne kring FACT-team. Kopplat till de befintliga kommunala samordnarna som vi redan finansierar på individ- och familjeförvaltningen (IoF) vill förbundet även stödja omsorgsförvaltningen med en intern …

FACT-resurs på OMS för intern och extern samordning Läs mer »

Processägare:                     Vuxenpsykiatrin Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2022-12-31 Kontakt:                             Josefine Mangbo mail: josefin.mangbo@skane.se   Uppdraget handlar om att stödja vuxenpsykiatrin med en resurs som sätter sig in i BIP-metoden och som på regelbunden basis kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. Resursen ska även förankra kommunernas BIP-utveckling in i den egna verksamheten …

Psykiatriresurs för BIP-implementering i Landskrona och Svalöv Läs mer »

Processägare:                    Arbetsförmedlingen Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2022-12-31 Kontakt:                             Sven-Yngve Persson mail: sven-yngve.persson@arbetsformedlingen.se   Uppdraget handlar om att finansiera en resurs på Arbetsförmedlingen som sätter sig in i BIP-metoden och som regelbundet kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. Resursen ska även förankra kommunernas BIP-utveckling in i den egna myndigheten och informera om …

AF-resurs för BIP-implementering i Landskrona och Svalöv Läs mer »

Processägare:                    Vårdcentralen Svalöv, Region Skåne Uppdragsperiod:               2022-03-01 – 2022-12-31 Kontakt:                             Cecilia Persson mail: cecilia.persson@skane.se   Uppdraget handlar om att finansiera en resurs på vårdcentralen Svalöv som sätter sig in i BIP-metoden och som regelbundet kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. Resursen ska även förankra kommunens BIP-utveckling på vårdcentralen Svalöv och …

BIP-samordning och tidiga insatser med kommunen Läs mer »

Processägare:                    Social sektor, Svalövs kommun Uppdragsperiod:               2022-03-01 – 2023-03-01 Kontakt:                             Dalibor Vasic mail: dalibor.vasic@svalov.se   Uppdraget handlar om att erbjuda social sektor i Svalöv medel för att implementera BIP-metoden för de som står långt fram arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd samt samordning gällande sysselsättningsplatser hos det lokala föreningslivet. Uppdragsbeskrivningen bygger …

Samordning BIP och stöd av sysselsättningsplatser i Svalöv Läs mer »

– lärande, handledning och spridning   Processägare:                    Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2023-03-31 Kontakt:                             Arijeta Ismajli mail: arijeta.ismajlivllasaliu@landskrona.se   Uppdraget handlar om att lära om och implementera BIP-metoden som såväl arbetssätt som förhållningssätt kring långtidsarbetslösa med misstänkt eller dokumenterad funktionsvariation. BIP bygger på dansk forskning om hur arbetslösa med komplex problematik …

BIP-implementering för stöd och samordning Läs mer »

Processägare:                    Utvecklingsavdelningen, Svalövs kommun Uppdragsperiod:               2022 Kontakt:                             Kristina Prahl mail: kristina.prahl@svalov.se   När en familj har många olika kontakter och helhetsbilden inte finns påverkar det inte bara barn och unga utan även föräldrarnas förmåga att vara yrkesverksamma. Detta uppdrag handlar om att stödja Svalövs kommun med resurser att utifrån det tjänstelogiska perspektivet bygga …

Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun Läs mer »

Processägare:                    Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2022-04-30 Kontakt:                             Michelle Ghalib mail: michelle.ghalib@landskrona.se   Med utgångspunkt i redan etablerade Team Tidiga Insatser för barn och unga i Landskrona handlar föruppdraget om att utforska behov och möjligheter för en liknande insats för vuxna. Hur kan kommunen och olika förvaltningar skapa en …

Föruppdrag -Behov och förutsättningar för ”Tidigt och tillsammans för vuxna” i Landskrona Stad Läs mer »

Processägare: Försäkringskassan Uppdragsperiod: 2021-09-01 – 2022-12-31 Kontakt: Cecilia Stenfelt tel: 010-119 74 75 Uppdraget handlar om att planera och kalla samman såväl rehab koordinatorer som handläggare på socialtjänst och Arbetsförmedlingen för erfarenhetsutbyte och kunskapande kring frågor som rör rehab, intygsförfarande och samordning.