Maria Andersson

Processägare: Omsorgsförvaltningen och Kulturförvaltningen i Landskrona Uppdragsperiod: Hösten 2023 och våren 2024 Kontakt: Marie Eweo marie.eweo@landskrona.se Forskning visar att psykisk ohälsa är mycket vanligare bland hbtqi-personer än befolkningen i allmänhet. Autism och annan neuropsykiatrisk problematik är vanligare bland personer som söker könsbekräftande vård och autistiska drag och könsdysfori förekommer inte sällan hos samma personer. FINSAM …

Kompetensutveckling HBTQI i Landskrona stad Läs mer »

Processägare: FINSAM Landskrona Svalöv Uppdragsperiod: 2022-11-01 – 2023-12-31 Kontakt: Lina Jensen, lina.jensen@landskrona.se  Konceptualisera och tillhandahålla vägledning utifrån teorier om förändringledning, tjänstelogik, samverkanledning samt beprövad erfarenhet av FINSAM Landskrona Svalövs arbetssätt.

Processägare: Social sektor, Svalövs kommun Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2024-12-31 Kontakt: Madeleine Carlestam, madeleine.carlestam@svalov.se Uppdraget är en vidareutveckling av den BIP-process om finansierats under 2022 och handlar om metodutveckling av intern resursintegrering för individer i behov av samordnat stöd och sysselsättningsplatser. De verksamheter vars medarbetare är aktuella för koordinering och som ska ingår i BIP-gruppen är …

Utveckling och samordning av BIP-grupp i Svalöv Läs mer »

Processägare: FINSAM i samarbete med Svalövs kommun och Arbetsförmedlingen Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2023-08-30 Kontakt: Madeleine Eregård, madeleine.eregard@svalov.se Föruppdragets fokus är att lyssna in arbetslösa medborgares syn på utbildning som en väg mot arbete. Vad är det som gör att många väljer bort den här möjligheten? Vad skulle krävas för att man som arbetslös skulle vilja …

Varför väljer inte fler svalövsbor studier vid arbetslöshet? Läs mer »

Processägare: FINSAM i samarbete med vuxenpsykiatrin och socialtjänsten i Landskrona Stad Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2023-06-30 Kontakt: Martina Bach, martina.bach.finsam@landskrona.se Genomlysningen tar sin utgångspunkt på vuxenpsykiatrin i Landskrona med intervjuer av unga vuxna samt de verksamheter som kommer i kontakt med dem och som ska tillhandahålla ett samordnat stöd. Hur ser behoven ut, vilka insatser finns …

Genomlysning av unga vuxna med psykisk ohälsa i Landskrona Läs mer »

Processägare: Stadsledningsförvaltningen, Landskrona Stad Uppdragsperiod: 2023-04-01 – 2024-03-31 Kontakt: Pernilla Anderberg, pernilla.anderberg@landskrona.se Uppdraget handlar om att lära och pröva ett tjänsteinnovativt arbetssätt över förvaltningsgränserna kring stärkt folkhälsa i Karlslundsområdet i Landskrona. Målbilden är effektiv resursintegrering där såväl medborgare som medarbetare och externa presumtiva aktörer involveras i värdeskapandet i högre utsträckning än tidigare.

Processägare: Genomlysning av offentligt skyddade anställningar (OSA) Landskrona Uppdragsperiod: 2023-01-01 – 2023-03-31 Kontakt: Martina Bach, martina.bach.finsam@landskrona.se  Uppdraget handlar om att tillsammans med en extern oberoende resurs undersöka och kartlägga anställningsformen OSA, målgruppens behov, förförståelsen och kunskapen hos involverade aktörer samt ta fram en bild av befintlig samverkansstruktur. Föruppdraget tar sikte på att klargöra nuläge samt …

Genomlysning av offentligt skyddade anställningar (OSA) i Landskrona Stad Läs mer »

Processägare: Daglig verksamhet, Omsorgsförvaltningen Landskrona stad i samarbete med Öresundsteatern Uppdragsperiod: 2023-01-01 – 2023-03-31 Kontakt: Maria Nyborg mail, maria.nyborg@landskrona.se Uppdraget handlar om att undersöka behov och förutsättningar för en kommunöverskridande kulturarbetsplats för personer med högfungerande autism och lindrig funktionsnedsättning. Föruppdraget siktar på att utveckla fördjupad kunskap och förståelse för teater som metod för arbetsträning, förutsättningar …

ScenÖresund – Förutsättningar för en kulturarbetsplats för individer i behov av arbetsträning eller praktik Läs mer »

Processägare: Social sektor, Svalövs kommun Uppdragsperiod: 2022-03-01 – 2023-03-01 Kontakt: Dalibor Vasic mail, dalibor.vasic@svalov.se Uppdraget handlar om att erbjuda social sektor i Svalöv medel för att implementera BIP-metoden för de som står långt fram arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd samt samordning gällande sysselsättningsplatser hos det lokala föreningslivet. Uppdragsbeskrivningen bygger på insikter och …

Samordning BIP och stöd av sysselsättningsplatser i Svalöv Läs mer »

Processägare: Försäkringskassan Uppdragsperiod: 2023-01-01 – 2023-12-31 Kontakt: Cecilia Stenfelt, cecilia.stenfeldt@forsakringskassan.se Uppdraget handlar om att planera och kalla samman såväl rehab koordinatorer som handläggare på socialtjänst och Arbetsförmedlingen för erfarenhetsutbyte och kunskapande kring frågor som rör rehab, intygsförfarande och samordning.