Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Utvecklare för resursintegrering mellan Arbetsförmedlingen, fristående aktörer och kommuner

Processägare: Arbetsförmedlingen
Uppdragsperiod: 2021-07-01-2021-12-31
Kontakt: Sven Yngve Persson tel: 010-4880634

Uppdraget har bestått av en samverkansresurs på Arbetsförmedlingen för målgruppen unga vuxna i Landskrona Svalöv som förutom stöd i handläggning av ärenden även haft en informerande och kunskapande roll kring Arbetsförmedlingens reformering för FINSAM och kommunernas socialtjänster och arbetsmarknadsavdelningar.