Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun

Processägare:                    Utvecklingsavdelningen, Svalövs kommun
Uppdragsperiod:               2022
Kontakt:                             Kristina Prahl mail: kristina.prahl@svalov.se

 

När en familj har många olika kontakter och helhetsbilden inte finns påverkar det inte bara barn och unga utan även föräldrarnas förmåga att vara yrkesverksamma. Detta uppdrag handlar om att stödja Svalövs kommun med resurser att utifrån det tjänstelogiska perspektivet bygga upp en yta för resursintegrering, såväl interkommunalt som med externa presumtiva aktörer i syfte att möta upp familjer tidigt och gemensamt.