Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Samverkansutvecklare på vuxenpsykiatrin med psykiatrisk inriktning i Landskrona Svalöv för unga vuxna

Processägare: Vuxenpsykiatrin i Landskrona Svalöv, Region Skåne.
Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, Landskrona stad, Svalövs kommun.
Uppdragsperiod: 2020-08-01-2021-07-31
Kontakt: Ylva Skagert Hellendal 072-4670577

Uppdraget handlar om finansiering av en samverkansutvecklare som ska jobba med uppsökande verksamhet till de verksamheter i Landskrona och Svalöv där unga vuxna med psykisk ohälsa befinner sig. Uppdraget ska fokusera på övriga uppdrag för unga som vi finansierar samtidigt som den uppsökande verksamheten ska leda till identifiering av nya samverkansinsatser.