Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Samverkansledare för tjänstedesign på unga vuxna i Svalövs kommun som varken arbetar eller studerar

Processägare: Social sektor, Svalövs kommun
Uppdragsperiod: 2020-12-01-2021-09-30
Kontakt: Dalibor Vasic tel: 0418-475274

Uppdraget har inneburit att utifrån tjänstedesignsmetoden skaffa sig en fördjupad förståelse för såväl behovsgruppen som för de aktörer som kommer i kontakt med dem och utifrån detta planera för såväl förebyggande som avhjälpande samordnade insatser.