Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Samverkansledare för tjänstedesign på unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Svalöv

Processägare: Social sektor, Svalövs kommun
Samverkansparter: 
Uppdragsperiod: 2020-12-01-2021-11-30
Kontakt: Dalibor Vasic 0418-415274

Att tjänstedesigna enligt Innovationsguiden på unga vuxna som varken arbetar eller studerar för att skaffa sig en fördjupad förståelse för UVAS som behovsgrupp och utifrån detta utarbeta samsyn och handlingsplan för resursintegrering och utvecklingsinsatser.