Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Samverkan för “Ett riktigt jobb”

Processägare: Omsorgsförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod: 2020-06-01-2021-03-31
Kontakt: Marie Eweo tel: 0418-473220

Uppdraget har handlat om att implementera IPS (individual placement support) för gruppen unga vuxna högfungerande med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta för att stödja vägen fram till ett riktigt lönearbete för dem som känner att det inte hör hemma i daglig verksamhet.