Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Föruppdrag – Underlag för tjänsteinnovation och resursintegrering gällande långtidsarbetslösa vårdnadshavare

Processägare: Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod: 2021-06-07 – 2021-08-31
Kontakt: Martina Bach tel: 0733-473308

Föruppdraget har handlat om att skaffa sig en fördjupad förståelse för långtidsarbetslösa i syfte att kunna planera för utformning av insatser som ger såväl samlat som behovsanpassat stöd.