Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Föruppdrag – Underlag för resursintegrering med civilsamhället i Svalövs kommun

Processägare: Social sektor, Svalövs kommun
Uppdragsperiod: 2021-09-01 – 2021-11-30
Kontakt: Suzana Majetic tel: 0418-475041

Föruppdraget har handlat om att kartlägga och bygga relationer till föreningslivet i Svalöv med sikte på samarbete kring sysselsättningsplatser för individer som inte är redo för den reguljära arbetsmarknaden.