Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Föruppdrag – Tjänsteinnovation på bostadslösa unga vuxna i Landskrona

Processägare: Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod: 2021-04-15 – 2021-07-31
Kontakt: Djordje Pavlovic tel: 0418-473300

Föruppdraget har handlat om att utforska en grupp unga vuxna i Landskrona som socialtjänsten kommer i kontakt med och som uppger att det är bostadslösa, lider av psykisk ohälsa och inte sällan har missbruksproblematik.