Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Föruppdrag -Behov och förutsättningar för ”Tidigt och tillsammans för vuxna” i Landskrona Stad

Processägare:                    Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2022-04-30
Kontakt:                             Michelle Ghalib mail: michelle.ghalib@landskrona.se

 

Med utgångspunkt i redan etablerade Team Tidiga Insatser för barn och unga i Landskrona handlar föruppdraget om att utforska behov och möjligheter för en liknande insats för vuxna. Hur kan kommunen och olika förvaltningar skapa en eller flera ytor för resursintegrering där såväl barn, unga som vuxna kan få en tidig och gemensam insats? Vilka är behoven och vilka externa resurser behöver man samarbeta med?