Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Förmotiverande insats för unga vuxna med psykisk ohälsa på ekonomisk bistånd

Processägare: Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod: 2020-09-01 – 2021-03-31
Kontakt: Djordje Pavlovic tel: 0418-473300

Uppdraget har handlat om att planera, genomföra och följa upp en förmotiverande insats för unga med upplevd psykisk ohälsa. Detta utifrån ett tjänsteperspektiv där insatserna formas tillsammans med ungdomen utifrån behov.