Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

F-ACT

Processägare: Allmänpsykiatrin, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun
Uppdragsperiod: 2019-04-01-2022-12-31
Kontakt: Christel Norrud tel: 042-4062710

Uppdraget handlar om att utveckla en hållbar samverkansstruktur som arbetar utifrån en uppgjord planering och tillhandahåller samlade insatser genom att etablera ett tvärsektoriellt F-ACT-team som ska organisera vård och stöd utifrån den enskildes behov med hjälp av både psykiatriska och sociala insatser.


För mer information, kontakta förbundschef Martina Bach på martina.bach.finsam@landskrona.se eller 0733-47 33 08.