Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

F-ACT

Processägare: Allmänpsykiatrin, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommun
Målsättning: Att etablera ett tvärsektoriellt F-ACT-team som ska organisera vård och stöd utifrån den enskildes behov med hjälp av både psykiatriska och sociala insatser.
Metod: Att utveckla en hållbar samverkansstruktur som arbetar utifrån en uppgjord planering och tillhandahåller samlade insatser.
Finansiering: 2019-04-01-2022-12-31
Kontakt: Christel Norrud 042-4062710

För mer information, kontakta förbundschef Martina Bach på martina.bach.finsam@landskrona.se eller 0733-47 33 08.