Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

En väg in till hälsa av egen kraft

Processägare: Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod: 2020-12-01 – 2021-12-31
Kontakt: Frank Anthonsen tel: 0418-473043

Uppdraget har bestått av att utveckla två tjänster. Dels att erbjuda primärvården och andra aktörer en väg in till kommunen för unga i behov av stöd och vägledning, dels tillhandahålla biståndslösa servicesamtal till unga som mår psykisk dåligt men som av primärvården inte bedöms behöva medicinering eller remiss till specialistvård.