Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

BIP-samordning och tidiga insatser med kommunen

Processägare:                    Vårdcentralen Svalöv, Region Skåne
Uppdragsperiod:               2022-03-01 – 2022-12-31
Kontakt:                             Cecilia Persson mail: cecilia.persson@skane.se

 

Uppdraget handlar om att finansiera en resurs på vårdcentralen Svalöv som sätter sig in i BIP-metoden och som regelbundet kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. Resursen ska även förankra kommunens BIP-utveckling på vårdcentralen Svalöv och informera om progression för såväl ledning som medarbetare. Resursen ska också representera och agera språkrör för vårdcentralen vid uppbygganden av kommunens plattform för tidiga insatser.