Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

BIP-implementering för stöd och samordning

– lärande, handledning och spridning

 

Processägare:                    Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad
Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2023-03-31
Kontakt:                             Arijeta Ismajli mail: arijeta.ismajlivllasaliu@landskrona.se

 

Uppdraget handlar om att lära om och implementera BIP-metoden som såväl arbetssätt som förhållningssätt kring långtidsarbetslösa med misstänkt eller dokumenterad funktionsvariation. BIP bygger på dansk forskning om hur arbetslösa med komplex problematik bäst närmar sig studier eller arbete. Forskningen har bland annat visat vikten av att aktörer kring en individ behöver jobba samordnat och i parallellitet i stället för den traditionella trappstegsmodellen.