Aria

Processägare: Allmänpsykiatrin, Region Skåne, Landskrona stad och Svalövs kommunUppdragsperiod: 2019-04-01-2022-12-31Kontakt: Christel Norrud tel: 042-4062710 Uppdraget handlar om att utveckla en hållbar samverkansstruktur som arbetar utifrån en uppgjord planering och tillhandahåller samlade insatser genom att etablera ett tvärsektoriellt F-ACT-team som ska organisera vård och stöd utifrån den enskildes behov med hjälp av både psykiatriska och sociala …

F-ACT Läs mer »