Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Samverkansresurs på Arbetsförmedlingen med fokus på unga vuxna i Landskrona Svalöv

Processägare: Arbetsförmedlingen Nordvästra Skåne.
Samverkansparter: Försäkringskassan, Region Skåne, Landskrona stad, Svalövs kommun.
Uppdragsperiod: 2020-08-15-2021-06-30
Kontakt: Sven Yngve Persson 010-4880634

Uppdraget handlar om att finansiera en handläggare på heltid under ett års tid som ska bygga samverkansrutiner med de andra FINSAM-parterna där unga vuxna förekommer men även handlägga ärenden. Resursen kommer ingå i FINSAM:s innovationsteam och därigenom bidra till att utveckla den kunskap som krävs för att bygga hållbara samverkansstrukturer.