Uppdrag

Ta del av de insatser vi finansierar under 2021

Rätt Insats

Processägare: Ekonomiskt bistånd, Individ- och familjeförvaltningen Landskrona Stad
Primära samverkansparter: Försäkringskassan
Övriga samverkansparter: Vårdcentraler inkl. allmän.psyk.mott, psykosavd. samt Arbetsförmedlingen i Landskrona stad.
Målsättning: Att individer som uppbär försörjningsstöd vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av ohälsa/sjukdom utan rätt till sjukpenning, ska erhålla rätt insats-/ ersättning och på så sätt minska ledtider.
Metod: Utveckla en lokal samverkansmodell för målgruppen där individens behov av stöd och insatser står i fokus.
Finansiering: 2018-04-01-2021-04-01
Kontakt: Pia Sonesson 0418-470210